Spēka avots
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” sarunu portāla “sarunas.spekaavots.lv” vispārīgie lietošanas noteikumi
Vispārīga informācija
(1) Reģistrējoties sarunu portālā “sarunas.spekaavots.lv” lietotājs piekrīt šiem zemāk aprakstītajiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un apņemas Noteikumus ievērot.
(2) Portāla “sarunas.spekaavots.lv” veidotājiem (Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”) pieder tiesības jebkurā brīdī Noteikumus mainīt. Par izmaiņām Noteikumos un to stāšanās spēkā brīdi sarunu portāls sarunas.spekaavots.lv informē, nosūtot informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.
(3) Lietotājam aktuālie Noteikumi ir pieejami un apskatāmi saitē "Lietošanas noteikumi".
Reģistrēšanās
(1) Reģistrēšanās portālā sarunas.spekaavots.lv ir bez maksas.
(2) Lai veiktu reģistrāciju, nepieciešams norādīt savu lietotāja vārdu (to redzēs citi lapas lietotāji), vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Reģistrējot jaunu lietotāju, tiks nosūtīts e-pasts ar apstiprinājuma saiti, nospiežot uz tās, ir iespējams pabeigt profila reģistrāciju. Citi lietotāji redzēs lietotāja vārdu, savukārt vārdu un uzvārdu redzēs tikai profila īpašnieks un lapas administrators.
Lietotāja pienākumi
(1) Lietotāja pienākums ir norādīt savā profilā tikai patiesu informāciju, un nenorādīt maldinošu informāciju.
(2) Sarunu portāla sarunas.spekaavots.lv lietotājiem, savā starpā komunicējot, ir jāizturas vienam pret otru ar cieņu, sapratni un respektējot citu viedokli, un ir aizliegts paust ziņojumus, kas satur šādu saturu:
  • cita lietotāja apvainošanu un cieņas aizskaršanu;
  • aicinājums uz vardarbību;
  • ieroču pielietošanu;
  • prettiesisku darbību;
  • datorvīrusu vai citu kaitējošu programmatūru lejuplādēšanu;
  • surogātpasta - spam, tai skaitā ķēdes vēstuļu izsūtīšanu;
  • rasu naida kurināšanu vai cita veida diskriminējošiem izteikumiem;
  • nepatiesa un neatļauta izlikšanās par portāla sarunas.spekaavots.lv administratoru;
  • iepriekš ar autortiesībām aizsargātu materiālu izplatīšanu.
Par augstāk minēto punktu neievērošanu un/vai pārkāpšanu, Lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma.
(3) Sarunu portāla sarunas.spekaavots.lv lietotājs pats ir atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas, izvietojot šādu informāciju.
(4) Ja kāds no lietotājiem pamana, ka tiek pārkāpti Noteikumi, tad lietotāja pienākums ir nekavējoties paziņot par šo pārkāpumu portāla administratoram.
(5) Reģistrējoties lietotājam ir jāizvēlas un jāievada parole. Lietotāja pienākums ir turēt paroli slepenībā un neizpaust to citām personām. Portāls sarunas.spekaavots.lv lietotāja paroli nenodod trešajām personām, un portāls nekad nepieprasīs lietotājam atklāt savu paroli. Nosakot savu paroli, lietotājam tā ir jāizvēlas pietiekami droša. Par paroles drošuma pakāpi ir atbildīgs pats lietotājs.
(6) Lietotājam ir aizliegts pielietot rīkus, programmatūru vai citus līdzekļus, kas nodrošina procesu automatizāciju.
Portāla sarunas.spekaavots.lv pienākumi un tiesības
(1) Portāls sarunas.spekaavots.lv nodrošina portāla darbību.
(2) Portālam sarunas.spekaavots.lv ir tiesības bez iemeslu norādes pārtraukt portāla sarunas.spekaavots.lv darbību.
(3) Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ portāla sarunas.spekaavots.lv saglabātie dati pazūd, tad lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir portāla sarunas.spekaavots.lv brīva izvēle.
(4) Portālam ir tiesības izsūtīt uz Lietotāju e-pasta adresēm informāciju, kas saistīta ar portāla darbību.
Reklāma
(1) Komerciālas aktivitātes portālā ir atļautas, tikai tās iepriekš saskaņojot ar portāla administratoru (rakstot uz info@spekaavots.lv).
Datu aizsardzība
(1) Visi portālā sarunas.spekaavots.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
(2) Visa informācija, kas saistīta ar portāla lietotājiem, kā arī viņu personīgie dati, netiks sniegti trešajām personām bez rakstiskas atļaujas no paša lietotāja puses. Izslēgums ir aizsardzības struktūru (policija utml.) rakstiska pieprasījuma gadījumā.
(3) Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp portāla sarunas.spekaavots.lv un portāla lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.