Spēka avots

Palīdzi izveidot centru

Lai izveidotu rehabilitācijas centru onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu un ziedojumiem.

Mūsu kontaktinformācija:

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”
Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Telefons: +371 67625339

e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv
mājas lapa: www.dzivibaskoks.lv

Vienotais reģistrācijas numurs.:40008087144
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40008087144
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV33HABA0551011517688

Banka: SEB banka
Kods:UNLALV2X
Konta Nr.:LV69UNLA0050016144095

Ziedojumu tālrunis: 90006682 (1,42 EUR par zvanu)