Spēka avots

Talka Dignājas muižā

„Iedvesmo dzīvei!”- gandrīz 100 cilvēki no visas Latvija Lielās talkas laikā sakārtoja apkārtni Dignājā, kur tiks veidots psihosociālās rehabilitācijas centrs-„Spēka Avots”- cilvēkiem pēc onkoloģiskām saslimšanām!

„Iedvesmo dzīvei!”- gandrīz 100 cilvēki no visas Latvija Lielās talkas laikā sakārtoja apkārtni Dignājā, kur tiks veidots psihosociālās rehabilitācijas centrs-„Spēka Avots”- cilvēkiem pēc onkoloģiskām saslimšanām! Jēkabpils novada Dignājas pagastā, „Dignājas muižā”, tiks veidots Latvijā unikāls rehabilitācijas centrs, kas būs svarīgs ikvienam (pacients, radinieks, draugs), kas saskāries ar diagnozi – vēzis. Centra ideju attīsta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”. Tāpēc „Dzīvības koks” biedri no visas Latvijas 27.aprīlī, Lielajā talkā, devās uz Jēkabpils novada Dignāju, kur kopā ar Jēkabpils novada administrācijas un Dignājas pagasta pārvaldes darbiniekiem un citiem atbalstītājiem, ienesa jaunu dzīvību Dignājas muižā, lai tā sāktu līdzināties vietai, kas „Iedvesmo dzīvi”.

Palīdzi izveidot centru!

Lai izveidotu rehabilitācijas centru onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu un ziedojumiem.

Palīdzi !