Spēka avots

Dignājas muiža 2015.gada rudenī

Dignājas muiža ar katru mēnesi iegūst arvien staltāku stāju – tā tikusi pie jauna jumta!

ŠIS SKAISTAIS JUMTS ATJAUNOTS PATEICOTIES JUMS! Kampaņas "Iedvesmo dzīvei!" pirmajā posmā tika saziedoti 46 982,69 EUR. Ziedojumu kampaņā iesaistījās Rimi un Supernetto veikalu apmeklētāji visā Latvijā.

Palīdzi izveidot centru!

Lai izveidotu rehabilitācijas centru onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem, būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu un ziedojumiem.

Palīdzi !